Споделяме ви една статия, която държим всеки лекар и лаборант по образна диагностика да я прочетат!
Статията е от 2017 г и публикувана в Global Spine Journal /изданието е предназначено за здравни специалисти/ .
За България тази статия е актуална с пълна сила.
Когато се обръщаме към дадена институция, ние го правим за да ви помогнем, а не да се караме с Вас и умишлено и целенасочено да неглижирате нашият опит .
Както вие , така и ние работим в името на пациентите.
Are Tarlov Cysts Being Identified and Reported on Lumbar Spine MRI Scan in Patients with Sciatica
Gareth Clarke, Vikas Kapoor, Jon Baxter
First Published March 24, 2017
Article Information
Volume: 6 issue: 1_suppl, page(s): s-0036-1582706-s-0036-1582706
Article first published online: March 24, 2017; Issue published: April 1, 2016
Gareth Clarke, Vikas Kapoor, Jon Baxter
School of Medicine, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom
Deparment of Trauma and Orthopaedics, Stepping Hill Hospital, Stockport, United Kingdom
Идентифицират ли се и докладват ли се кисти на Тарлов при MRI сканиране на лумбален гръбначен стълб при пациенти с ишиас
Гарет Кларк, Викас Капур, Джон Бакстър
Първо публикувано на 24 март 2017 г.
Информация за статията
Том: 6 брой: 1_suppl, страница(и): s-0036-1582706-s-0036-1582706
Статия, публикувана за първи път онлайн: 24 март 2017 г.; Броят е публикуван: 1 април 2016 г
Гарет Кларк , Викас Капур , Джон Бакстър
Факултет по медицина, Университета на Манчестър, Манчестър, Обединеното кралство
Отделение по травма и ортопедия, болница Stepping Hill, Стокпорт, Обединеното кралство
Резюме
Въведение
След напредъка в хирургическата техника сакралните кисти на Тарлов (ТС) вече са лечима причина за болки в гърба и ишиас. 1,2 Въпреки това много хирурзи и рентгенолози все още ги разглеждат като случайна находка. Този одит беше извършен, за да се повиши осведомеността за ТС в болницата и извън нея, да се оцени степента, в която ТС присъстват при пациенти с ишиас и да се оцени дали те се идентифицират и докладват от рентгенолога и хирурга във всеки случай.
Материали и методи
След преглед на литературата, отделението по радиология състави списък на всички гръбначни ЯМР сканирания, поискани от тримата консултанти гръбначни хирурзи, работещи в болницата между 1/1/2013 – 31/12/2014. Всички пациенти с оплаквания от радикуларна болка или променено усещане в единия или двата долни крайника в първоначалното си клинично писмо след това са прегледали MRI сканирането си с помощта на болничната PACS система за наличие на TCs. След това докладът на рентгенолога и писмото от клиниката за проследяване бяха прегледани при пациенти с TC, присъстващ на сканирането им, за да се види дали е докладвано от рентгенолога и хирурга. Всички пациенти, чиито сканирани или клинични писма не са били премахнати от одита.
Резултати
Общо 1499 пациенти са подложени на лумбално-сакрален MRI сканиране под грижите на гръбначните хирурзи. От тях 1070 отговарят на критериите за включване. 6 MRI сканирания не бяха достъпни, общо 1064 MRI сканирания бяха прегледани за наличие на ТС. 158 сканирания показват наличие на сакрални ТС, честота от 14,85%. От 158 само 33 (21%) са имали ТС в доклада на рентгенолозите. 4 са докладвани като вероятно симптоматични, а останалите като случайна находка. Само 4-те потенциално симптоматични пациенти с ТС бяха уведомени за наличието на кисти по време на назначаването им в клиниката след MRI сканирането. Няма други пациенти, уведомени за наличието на ТС на техния ЯМР. Следователно от 158 пациенти с налични сакрални ТС само 4 (2,5%) са били уведомени за лезията. Само един случай на симптоматична киста е идентифициран като пациент
Заключение
Няколко неща бяха очевидни от прегледа на литературата; точната анатомична област, осигурявана от всеки от лумбално-сакралните дерматоми, не е известна и като такава патология, компресираща S2 нервното коренче, може да причини симптоми, предполагащи S! или дори L5 радикулопатия, 3 TCs могат да бъдат прогресивни по природа, 4 микрохирургичното лечение дава най-добро облекчаване на симптомите и може да доведе до пълно облекчаване на симптомите, 5,6 ранната интервенция дава най-добрата прогноза. 1
От одита стана ясно, че в почти 80% от случаите TCs не са докладвани, това потенциално може да доведе до продължаване на симптомите на пациентите или до тяхното развитие с напредването на кистата. Забавянето на диагнозата и следователно лечението на симптоматичен ТС може да доведе до по-лоша прогноза. Изглежда, че за мнозина кистите на Тарлов все още се разглеждат като асимптоматична случайна находка, докато това мнение не бъде променено, ще продължи да бъде недостатъчно докладвано и пациентите ще продължат да страдат от потенциално лечима гръбначна патология.

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *