Управителен съвет

Управителен Съвет на Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без Граници. Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Председател на сдружението и Председател на Управителният съвет- Моника Милкова Маринова Членове на Управителният съвет на сдружението
1. Моника Милкова Маринова
2. Женя Ангелова Стоенчева
3. Росица Минчева Минчева-Нанева
Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без граници
МОЛ Моника Маринова
ЕИК 205619617
Седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. Средна гора 2
Женя Стоенчева
Моника Маринова
Росица Нанева

Прочетете устава тук!

Здравейте на всички съмишленици и бъдещи такива. За да станете член на нашето сдружение трябва да заявите своята молба за членство.
Молбата се попълва саморъчно, подписва се и се изпраща на e`mail: marinova_tarlov@abv.bg
Членството на месец е 5 лв и всеки може да го внася по банковата сметка, която е вписана в молбата. Основанието за внасяне е „членски внос“.
По-долу може да намерите молбата и след като я попълните да я изпратите на посоченият имейл. Благодарим на всички ви, за подкрепата! Ние имаме нужда от вас!