Проф. Божидар Ивков е утвърден изследовател в областта на социология на инвалидността и социология на медицината. Конкретните области, в които от години работи, са свързани със социология на труда и социалната политика, социология на инвалидността, социология на медицината и такива нейни субдисциплини като социология на хроничната болест, социология на диагнозата, социология на болката и др., медицинска антропология, философия на инвалидността и др.
По същество проф. Ивков е създател на ново научно направление за България – социология на инвалидността, както и на нова проблемна област във философията – философия на инвалидността. Той е и първият български социолог, който създава първата, макар и кратка, история на инвалидността в света и в България, както и „Именници“ на известни дейци на науката, изкуството и спорта, които са реализирали своите постижения въпреки наличието на някаква форма и тежест на инвалидност.
Интересно е, че проф. Ивков е вероятно първия социолог, който се опитва да разкрие живота с хронична физическа болка от позициите на социологията, което е една от редките (а може би и единствената) проблематизации в българската социология.
Доколкото ми е известно, проф. Б. Ивков е и първия български социолог, който поставя на дневен ред въпросите, свързани с невросоциологията и се опитва да работи в тази сложна област.
Проф. Ивков има четири самостоятелни монографии в областта на социология на инвалидността.
1. Ивков, Б. (2019) Социология на инвалидността. Изд. Фабер, В. Търново. ISBN: 978-619-00-1047-0.
2. Ивков, Б. (2019) Инвалидност и отношение към хората с инвалидност през вековете. Издателство „Фабер“, Велико Търново. ISBN: 978-619-00-0993-1.
3. . Ивков, Б. (2010) Социален контекст на видимата инвалидност. Издателство „Омда” [http://www.omda.bg/bibliote…/bojidar-ivkov/ivkov-koritsa.htm] ISBN 978-954-9719-23-9
4. Ивков, Б. (2006) Модели и концепции за инвалидността. Издaтелство „Славена”. Варна. ISBN 978-954-579-598-5.
Той е част от екипите, създали 3 важни колективни монографии, свързани с качеството на живот, свързано със здравето, разходите на домакинствата за здраве от джоба и с демографската криза. Автор е и на 7 научни и научно популярни книги, както и на не малко Наръчници за хора с инвалидност, които са ценна подкрепа за тях в борбата им срещу дискриминацията и социалното изключване и при реализиране на техните права.
Проф. Ивков е и първият социолог, който идентифицира българският модел на социална политика в сферата на инвалидността като административно-благотворителен.
Част от екипа е и на проблемната група по философия и социология на медицината и е в екипа, реализиращ проекта „Съвременни проблеми във философия и социология на медицината“.

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *