Хирургичната интервенция е свързана с подобрени резултати при пациенти със симптоматични кисти на Тарлов на цервикалния гръбначен стълб: Резултати от проспективно кохортно проучване

Surgical Intervention is Associated with Improved Outcomes in Patients with Symptomatic Cervical Spine Tarlov Cysts: Results from a Prospective Cohort StudyХирургичната интервенция е свързана с подобрени резултати при пациенти със симптоматични кисти на Тарлов на цервикалния гръбначен стълб: Резултати от проспективно кохортно проучванеWorld Neurosurg. 2023 Oct 20:S1878-8750(23)01472-9.doi: 10.1016/j.wneu.2023.10.070.Frank Feigenbaum 1 Прочетете повече…

Класификация на спиналните менингеални кисти

Weerakkody Y, Deng F, Murphy A, et al. Classification of spinal meningeal cysts. Reference article, Radiopaedia.org(Accessed on 21 Nov 2022) https://doi.org/10.53347/rID-9648Спиналните менингеални кисти могат да бъдат класифицирани според система, публикувана от Nabor et al 2 :тип I: екстрадурална менингеална киста без неврална тъкантип Ia: екстрадурална спинална арахноидна кистатип Ib: сакрално Прочетете повече…

Международен вестник Физикална медицина и рехабилитация

Международен вестник Физикална медицина и рехабилитацияInternational Journal ofPhysical Medicine & RehabilitationНАУЧНА СТАТИЯЕлектромиографията и прегледът на литературата дават представа за ролята на сакралните периневрални кисти при необяснима хронична тазова болест,Синдроми на болка в перинеума и кракатаElectromyography and A Review of the Literature Provide Insightsinto the Role of Sacral Perineural Cysts in Прочетете повече…

Полезна статия за неврохирурзите в България

Полезна статия за неврохирурзите в БългарияWorld Neurosurgery / Световна неврохирургияAvailable online 11 June 2022Prospective Validation of a Quality-of-Life Measure for Women Undergoing Surgical Intervention for Symptomatic Sacral Tarlov Cysts: The Tarlov Cyst Quality of Life ScaleAuthor links open overlay panelFrankFeigenbaum1Susan E.Parks1Kristina M.Chapple21. Feigenbaum Neurosurgery, Dallas, Texas, USA2. University of Arizona Прочетете повече…

Споделяме ви една статия, която държим всеки лекар и лаборант по образна диагностика да я прочетат!

Споделяме ви една статия, която държим всеки лекар и лаборант по образна диагностика да я прочетат!Статията е от 2017 г и публикувана в Global Spine Journal /изданието е предназначено за здравни специалисти/ .За България тази статия е актуална с пълна сила.Когато се обръщаме към дадена институция, ние го правим за Прочетете повече…

Хистопатология на симптоматична киста на Тарлов – Случай и преглед на литературата

Хистопатология на симптоматична киста на Тарлов – Случай и преглед на литературатаP.Warnke V.Chanamoglu C.MawrinNeurosurgery, Paracelsus-Hospital ZwickauDepartment of Neuropathology Otto-von-Guericke University Magdeburg, GermanyReceived 7 October 2021, Revised 8 November 2021, Accepted 8 November 2021, Available online 23 November 2021. Линк към статията TweetShareSharePin0 Shares

Електромиографски аномалии, свързани със симптоматични сакрални кисти на Тарлов

Сега ще ви представя отново една много важна статия с едно голямо важно уточнение. ЕМГ е категорично изследване при което ясно се вижда кои нерви са увредени и колко. Не малка част от българските пациентите, рязко се влошаваме след направата на електромиография. Аз след като го направих по искане на Прочетете повече…

Ефективност на хирургичното лечение на кисти на Тарлов

Нещо, което ще коментирам понеже масово българските пациенти, които нямат консултация в чужбина за техните кисти, тотално ще се объркат като се има в предвид мненията на голяма част от българските неврохирурзи.Една голяма част от българските неврохирурзи казват на пациентите, че кистите до 3 см са малки и не са Прочетете повече…

Статията не е подходяща за хора със слаби сърца!!!

Множество големи периневрални (тарловски) кисти в сакрума на труп: доклад за случая и прегледMultiple Large Perineural (Tarlov) Cysts in the Sacrum of a Cadaver: A Case Report and ReviewПубликувано: 12 април 2017 г. (вижте историята)DOI: 10.7759/cureus.1156Цитирайте тази статия като: Gonzales J, Iwanaga J, Topale N, et al. (12 април 2017 Прочетете повече…