Заявления за достъп до обществена информация към 11 болници в Република България, които не са отговорили през 2020г.

Въпроси Относно: Подадени заявления през юни 2020 г за достъп до обществена информация към всички лечебни заведения в България, които имат клиники по неврохирургия. Всички въпроси, които са зададени по надлежният ред попадат в обхвата по ЗДОИ.Получихме отговори от 14 лечебни заведения.Отговорите на въпросите, които съм задала са много важни Прочетете повече…

Заявление за достъп до обществена информация до Национална здравноосигурителна каса – 29.07.2021

Въпроси Отговори Отговор НЗОК- ДОИ август 2021 гВ срок получихме отговорът на НЗОК на нашето заявление за достъп до обществена информация, което изпратихме по имейл в края на месец юли 2021 г . Очарована съм, че ми отговориха толкова бързо и толкова изчерпателно, но има разминаване в отговора и в Прочетете повече…

Информационни материали в подкрепа на сдружението

Ако желаете да подкрепите сдружението ни, можете да си закупите от информационните ни материали, като пишете до страницата ни във фейсбук. Пишете ни! Можете да разгледате информационните ни материали: ТУК TweetShareSharePin0 Shares