Surgical Intervention is Associated with Improved Outcomes in Patients with Symptomatic Cervical Spine Tarlov Cysts: Results from a Prospective Cohort Study
Хирургичната интервенция е свързана с подобрени резултати при пациенти със симптоматични кисти на Тарлов на цервикалния гръбначен стълб: Резултати от проспективно кохортно проучване
World Neurosurg. 2023 Oct 20:S1878-8750(23)01472-9.
doi: 10.1016/j.wneu.2023.10.070.
Frank Feigenbaum 1 , Susan E Parks 2 , Madelene P Martin 2 , Kristina M Chapple 3
1. Feigenbaum Neurosurgery, Dallas, Texas, USA. Electronic address: lrabshire@gmail.com.
2. Feigenbaum Neurosurgery, Dallas, Texas, USA.
3. University of Arizona School of Medicine, Phoenix Campus, Phoenix, Arizona, USA.

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *