Арахноидит – диагностично и терапевтично предизвикателство Представяне на случай и преглед на литературата
Доц. Марина Ненова,
доц. Маргарита Господинова,
д-р Севда Милева
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология
и тропическа медицина, Факултет по обществено
здравеопазване, Медицински университет, Варна
Arachnoiditis-diagnostic and therapeutic
challenge. Case Report and review of the literature.
Marina Nenova, Margarita Gospodinova, Sevda Mileva
Department of infectious diseases, epidemiology and tropical
medicine, Public Health Faculty, Medical University, Varna

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *