Медиите за нас

Моника Маринова: На път сме пациентите с Периневрални Кисти на Тарлов да станат видими в България.

Моника Маринова: Ние търсим подкрепа, а не да ни гледат накриво и с насмешка

Старозагорката Моника Маринова, която осъди Здравната каса, отново се сблъска с безхаберието на институциите

Моника Маринова: Хората с редки болести нямат права и се въртим в омагьосан кръг!

Благодаря е една от най хубавите думи в българския речник. Тя означава " дарявам благо, добрина, добро".

Вестник Доктор - "Периневрални кисти на Тарлов". Интервюто е публикувано в брой 25, който се разпространява от 22.06.2020 г. Вестника може да намерите в български пощи и във всички репове.

Хора с рядко заболяване поискаха информация от 25 лечебни заведения

Пациенти с кисти на Тарлов настояват за достъп до обществена информация

Пациентите с редки болести – ще има ли решение на проблемите им?

Пациенти с рядко заболяване искат достъп до обществена информация

Загора БГ - Сдружението на Тарловите пациенти поиска информация от 25 болници за лекуваните при тях от рядкото заболяване

Фрамар БГ - Сдружението на Тарловите пациенти поиска информация от 25 болници за лекуваните при тях от рядкото заболяване

„БЪРЗА” АДМИНИСТРАЦИЯ: Какво е с години да чакаш отговор на молба за лечение?

М. Маринова: Жалко е, че се налага да се борим за нормален живот без болка, без сълзи, без инвалидни колички

Национално издание на Български Лекарски Съюз. По случай международният ден на хората с редки болести са представени "Периневрални кисти на Тарлов" и "Хънтигтън".

Стара Загора отново се присъединява към Международния ден на редките болести

Пациенти с рядко заболяване искат вписване на лечението в Здравната каса

Сдружението на тарловите пациенти събира средства за Втори конгрес